प्रेम | Love

किती सुंदर असते हे प्रेम मला कधी कडलेच नाही …… माझे मन तुझ्या  मनात प्रेमाचे घर करुण गेले …. अन कळत नकळत मला ही प्रेम  झाले …..  दिसणार  तू  कधि ग …

Read moreप्रेम | Love

error: Content is protected !!