मातृत्वाची ओढ़ | Mother

कुणी तरी प्रेम देता का प्रेम? की ज्या मध्ये आईची माया प्रितीची छाया असेल! ममते ची जाणीव असेल पण दुःखाची  उणीव  नसेल अस; कुणीतरी  प्रेम देता का प्रेम? आईच्या हाके …

Read moreमातृत्वाची ओढ़ | Mother

प्रेम | Love

किती सुंदर असते हे प्रेम मला कधी कडलेच नाही …… माझे मन तुझ्या  मनात प्रेमाचे घर करुण गेले …. अन कळत नकळत मला ही प्रेम  झाले …..  दिसणार  तू  कधि ग …

Read moreप्रेम | Love

error: Content is protected !!