Child labor : बाल मजूर (child labor argument essay)

Child labor : बाल मजूर (child labor argument essay)

Child labor : बाल मजूर (child labor argument essay), child labor and slavery in the chocolate industry, child labor amendment.   बालमजुरी थांबवा थांबवा त्यांचे शोषण सर्वाना अन्न देऊनी करा …

Read more

Matadanatun dakhavun deu : मतदानातून दाखवून देऊ

Matadanatun dakhavun deu : मतदानातून दाखवून देऊ

Matadanatun dakhavun deu : मतदानातून दाखवून देऊ, voting through electronic means, voting through google forms, voting through microsoft teams.   राजकारणी हे नेते देशाला ठरती काळ देशभक्त नेत्यांचा नेहमीच दुष्काळ।1। …

Read more

Babanchi shan ramai : बाबांची शान रमाई

Babanchi shan ramai : बाबांची शान रमाई

Babanchi shan ramai : बाबांची शान रमाई, Rejoice in the platform of personality, Baba’s University Ramai, Pimple’s page Ramai. व्यक्तीमत्वच व्यासपीठ रमाई बाबाचं विद्यापीठ रमाई।1। पिंपळाचे पान रमाई बाबांची शान …

Read more

My farmer : माझा शेतकरी (माझ्या शेतकरी वडिलांची कविता)

My farmer : माझा शेतकरी (माझ्या शेतकरी वडिलांची कविता)

My farmer : माझा शेतकरी (my farmer father poem-माझ्या शेतकरी वडिलांची कविता), my farmers market, amy farmer dermatologist. शेतकरी विकासासाठी पैंकेज होतात जाहीर। अन्याय आत्महत्या शेतकऱ्याला येतात अहीर ।1। महात्मा …

Read more

error: Content is protected !!