सर्वांनी झटले पाहिजे | Sarvanni jhatale pahije

सर्वांनी झटले पाहिजे | Sarvanni jhatale pahije

विज्ञान ही मानवी जीवनात

परिवर्तन करणारी 


महान शक्ती आहे

मानवाला सोडून दगडधोंड्यापुढे

गहाण भक्ती आहे।1।

भारतीय संस्कृतीत

त्यागाला पवित्राला 

उच्च स्थान आहे

भोगाला व्यभिचाराला

का मान आहे ?।2।

स्त्री-पुरुष हा भेदभाव करणे

कमीपणाचे लक्षण आहे

स्त्री ही अबलाच आहे

हे मनुवादी चे शिक्षण आहे।3।

समता नाकारणाऱ्यांचे

शीर कटले पाहिजे

समता बंधुता न्यायासाठी

सर्वांनी झटले पाहिजे।4। 

कवि 

अभय सर 

यह भी जरूर पढ़े…..  

★ प्यारा सा भारत मेरा 

★ हे रत्न भारताचे  

★ अन्धविश्वास 

★ बाबांची शान रमाई  

★ मतदानातून दाखवून देऊ  

★ बालमजुर 

★ देश कुठे होता ?

★ पाण्याची टंचाई 

Leave a Reply

error: Content is protected !!