जय संविधान, भारत महान | Jai constitution, India great

जय संविधान, भारत महान | Jai constitution, India great

भारतीय घटनेची

भीमाने केली प्रस्तुती

देश विदेशात भिमाची

झाली गौरव स्तुती।1।

भारतीय संविधान 

जगात आहे एकसंघ

समता, स्वतंत्र, बंधुत्व, न्याय

आहेत विविध अंग।2।

लोकतंत्र संविधानाचा 

भक्कम आहे तट

भिम संविधान जगात श्रेष्ठ

काहीच नाही बट।3।

भारतीय संविधान

सर्वाना लागू आहे समान

प्रज्ञा शील करुणेचे 

संमेक संविधानभारत महान।4। 

कवि 

अभय सर 

यह भी जरूर पढ़े…..  


★ प्यारा सा भारत मेरा 

★ हे रत्न भारताचे  

★ अन्धविश्वास 

★ बाबांची शान रमाई  

★ मतदानातून दाखवून देऊ 

★ सर्वाणि झटले पाहिजे 

★ देशभक्त घोटाळे

★ बालमजुर 

★ देश कुठे होता ?

★ पाण्याची टंचाई 

★ सर्वांनी झटले पाहिजे 

★ स्विस बँकेतील काळा पैसा 

★ स्त्री सामर्थ्य 

★ अभंग जीवनाचे 

Leave a Reply

error: Content is protected !!