Jai constitution, India great:जय संविधान, भारत महान (Indian Constitution)

Jai constitution, India great:जय संविधान, भारत महान, Bhim presented the Indian body of law:भीम यांनी भारतीय राज्यघटना सादर केली.

Screenshot 5

Jai constitution, India great:जय संविधान, भारत महान

भारतीय घटनेची

भीमाने केली प्रस्तुती

देश विदेशात भिमाची

झाली गौरव स्तुती।1। 

First lady India President Pratibha Patil

भारतीय संविधान 

जगात आहे एकसंघ

समता, स्वतंत्र, बंधुत्व, न्याय

आहेत विविध अंग।2। 

ISRO kya hai?:इसरो क्या है?

लोकतंत्र संविधानाचा 

भक्कम आहे तट

भिम संविधान जगात श्रेष्ठ

काहीच नाही बट।3।

All full form of “A” word 

भारतीय संविधान

सर्वाना लागू आहे समान

प्रज्ञा शील करुणेचे 

संमेक संविधानभारत महान।4। 

यह भी जरूर पढ़े…..  

Leave a Reply

error: Content is protected !!