Fashion and prestige:फॅशन आणि प्रतिष्ठा (How to do fashion)

Fashion and prestige:फॅशन आणि प्रतिष्ठा, फॅशन कैसे करे:How to do fashion,संस्कृतीस अनुकूल असे वर्तन घाला:Wear behavior that suits the culture.

Fashion and prestige:फॅशन आणि प्रतिष्ठा (How to do fashion)

 

Fashion and prestige:फॅशन आणि प्रतिष्ठा

मीटरचे कपडे 

सेंटीमीटर मध्ये आले

जे नाही व्हायचे 

तेच होऊन गेले।1।

फॅशन आणि प्रतिष्ठासाठी

उरलीच नाही लाज 

मॉडेल दिसायला 

भले भले साज।2।

फैशन डिजाइन में भविष्य बनाएं

नाईट लाईफ ,रेव्ह पार्टी

जागोजागी भरते 

हीच अब्रू जायला 

कारणीभूत ठरते।3। 

फॅशन च्या नांवावर

मर्यादा ओलांडती

अनेक घर कुटूंब 

इथे वाया जाती।4।

अर्धनग्न संस्कृती

ही आपली नाही

भारतीय संस्कृती

देईल याची ग्वाही।5।

श्रीमंतीचा, प्रतिष्ठाचा

हा हाव भाव नको

पवित्र भारत भूमीत

अंगप्रदर्शनाचा गाव नको।6।

फॅशनचे वेड सोडा 

नाहीतर जीवन होईल वाया

पुन्हा एकदा रोगराईच्या 

तुम्ही पडाल पाया।7।

संस्कृतीला शोभेल

असेच वागणे परिधान करा

कवी अभय चा संदेश

भारत भूमीचा मान करा।8। 

यह भी जरूर पढ़े…..  

Leave a Reply

error: Content is protected !!