Black money in Swiss bank : स्विस बँकेतील काळा पैसा

Black money in Swiss bank : स्विस बँकेतील काळा पैसा, why all black money in swiss bank, swiss bank black money news in hindi. 

 Black money in Swiss bank : स्विस बँकेतील काळा पैसा

काळ्या पैशाच्या विचाराने

लोक बेजार आहेत

कुणी स्वत: चोर तर

कुणी बंडखोर आहे।1।

काळ्या पैशाची चर्चा

नाही घराघरात आहे

तर साऱ्या विश्वात

जगभरात आहे।2।

काळा पैसा भारतात येईल

भ्रमात या जो तो रमला आहे

स्वीस बँकेतील काळा पैसा

नेत्यांचा जुमला आहे।3।

काळा पैसा भारतात येईल

हा लोकांचा होरा आहे

एकमेकांना बोट दाखवणे

हा नेत्यांचा तोरा आहे।4।

देशाचे काहीही होवो

जो तो स्वतःला तारून आहे

पैशाच्या वाहत्या गंगेत

डुबकी मारून आहे।5।

देश विकाशा करीता

कोणी उठला पाहिजे

मतदारांना मताधिकाराचा

अधिकार पटला पाहिजे।6।

भ्रष्टाचार निर्मुलन साठी

पवित्र दिल पाहिजे

का मग विनाकारण

लोकपाल बिल पाहिजे?।7।

उद्देश नाही दिशा नाही

जो तो आपसात भांडत आहे

भ्रम संभ्रम निर्माण करुन

वर्तमान कांडत आहे।8।

कवि: अभय सर 

यह भी जरूर पढ़े…..  

Leave a Reply

error: Content is protected !!